Vigsel/partnerskap
Namngivning
begravning
sångerska
kontakt
 


NAMNGIVNING

Istället för det kyrkliga dopet har jag utformat en ceremoni för Namngivning med
textläsning och sång. Tillsammans med föräldrarna skapas en personlig och
stämningsfull stund då barnet får sitt namn.

 

 

 

 

 

 

Foto Marie-Louise Lagergren

Marie-Louise Lagergren-borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare, begravningsofficiant och sångerska